Geschiedenis

De Vogelshof is een boerderij die gesticht is door de ouders van Martien Vogels. Net na de oorlog werd er door de Gemeente gestimuleerd om hier een bedrijf te stichten om zo bij te dragen aan de wederopbouw na de oorlog, door allerlei stimulerende middelen werd er getracht om voldoende voedsel te verbouwen en zo de ellende van de hongerwinter ver achter ons te laten. De geschiedenis van deze boerderij geeft dan ook duidelijk de ontwikkeling van veel Brabantse boerderijen van de afgelopen 60 jaar op micro-niveau aan.

Jaren 50

Kleinschalige landbouw met koeien, paarden, kippen, varkens, akker en weilanden waar een boerengezin met hard werken een bestaan op bouwden.

Jaren 60

Opschaling naar meer koeien en varkens, waar akkerland om werd gezet naar meer weiland om zo meer te specialiseren in bepaalde bedrijfstakken.

Jaren 70

Doorgroei naar intensieve landbouw, met de bouw van een ligboxenstal voor koeien en grotere varkensstallen, meer grond en geen kippen of paarden.

Jaren 80

Eerste tekenen van zuivelplassen, boterbergen, mestoverschot en daarbij de bewustwording, kan dit wel zo doorgaan en heeft de volgende generatie op deze plek nog wel een toekomst.

Jaren 90

Keuze voor omschakeling van bedrijf, waarbij niet ingezet wordt op grootschalige landbouw, maar voor kleinschalig boeren. De melkkoeien worden verkocht en er komen natuurkoeien met kalfjes in weilanden met agrarisch natuurbeheer. Er wordt samengewerkt met vogelwerkgroepen en natuurverenigingen om zo een natuurlijke inpassing te krijgen in de omgeving.

Afgelopen 10 jaar

Omswitchen van intensief bedrijf naar agro-toeristisch bedrijf. Door zijn natuurlijke ligging is de omgeving hier erg mooi en aantrekkelijk voor vele mensen en vanaf nu willen we gasten mee laten genieten van deze prachtige omgeving. Gestimuleerd door Rijk en Provincie werden we een voorbeeldbedrijf voor plattelandsverbreding, De voormalige koeienstal werd verbouwd tot excursie-recreatiezaal, in de voormalige paarden- en stierenstal werden prachtige hotelkamers gecreëerd en in de voormalige kalverstal kwam een bruidsuite. De varkenstallen werden afgebroken en op de plek verscheen "het Vogeltjesdorp" voor mensen die van de natuur willen genieten. Op een groot gedeelte van het erf werd een gastentuin aangelegd, er kwam een boomgaard met vele fruitsoorten en ook dieren, zoals kippen, hond en paard kwamen terug op de boerderij.

Toekomst

Niemand weet wat de toekomst zal brengen, wel weten we dat we een prachtig bedrijf hebben, waar we zelf en vele gasten van genieten. Zeer kleinschalig maar door zijn unieke ligging erg in trek bij onze bezoekers. Door gebrek aan opvolging doen we het sinds enkele jaren rustiger aan. Gevolg is dat alles; het dorpje, de hotelkamers en de recreatiezaal zo veel mogelijk worden verhuurd op basis van zelfservice. Voor ons heel erg gezellig en de gasten kunnen genieten van de natuur en van elkaars gezelschap.